Regler

Alle som er bosatt i Norge kan delta. Ansatte i Lilleborg har ikke rett til å delta. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Hvis dette ikke foreligger forbeholder Lilleborg seg retten til å gi premien til en annen respondent. Med mindre noe annet klart framgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er ikke Lilleborg ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem - så som for eksempel transport til avreisested, kost og annet som ikke er beskrevet som en del av premien. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

Tilbake